[Huvudindex] [Språkindex] [Allmänna länkar] [Kinesiska länkar] [Språkliga länkar] [Read this page in English]

© 2003 – 2007 Patrick Hassel Zein
Denna sida uppdaterades senast 04.03.2007Illustration © Microsoft Clipart

På denna sida kan du hitta svaren på de vanligaste frågor som jag får via Nätet. Om du skickar mig e-post där du ställer frågor, till vilka svaren finns på denna sida, så kommer jag helt enkelt att skicka dig tillbaka hit. Nya frågor tas däremot i beaktan.

Klicka på en fråga för att läsa mitt svar!

Om kinesiska tecken
Fråga 1a: Har du några tips på kinesiska tecken som passar till en tatuering?
Fråga 1b: Var kan jag hitta det kinesiska alfabetet?
Fråga 1c: Hur skrivs ordet/meningen XXX på kinesiska?
Fråga 1d: Hur kan mitt namn skrivas på kinesiska?
Fråga 1e: Är det sant att det finns ett kinesiskt tecken som betyder både "kris" och "möjlighet"?
Fråga 1f: I vilken riktning skriver man kinesiska tecken?
Fråga 1g: Hur sorteras orden i kinesiska ordböcker?
Fråga 1h: Hur många kinesiska tecken behöver man kunna för att läsa kinesiska tidningar och böcker?

Om den kinesiska almenackan
Fråga 2a: Hur skrivs det astrologiska tecknet för XXX på kinesiska?
Fråga 2b: Vilket djur hör samma med år YYYY i den kinesiska almenackan?

Övriga frågor
Fråga 3: Hur är kinesiska personnamn uppbyggda?
Fråga 4: Var kan jag få tag på de CD-skivor som finns listade på Taijiquan-sidan?


Fråga 1a: Har du några tips på kinesiska tecken som passar till en tatuering?

Svar: Observera att jag inte kan ta det på mitt ansvar om du tatuerar dig med tecken som du finner någonstans på min hemsida, bland sidans länkar eller via e-post från mig. Ett enda kinesiskt skrivtecken kan ha många olika innebörder, det kan tillhöra flera ordklasser och det kan ha kulturellt överförda undertoner som inte ens den mest beläste kinavetare känner till. Om du vill tatuera dig, så är det endast du själv som ansvarar för vad du tatuerar. Jag vill inte ge några som helst råd i frågor som denna. Faktum är att jag direkt vill avråda alla från att tatuera in kinesiska tecken utan att först ha rådfrågat någon som bevisligen kan det kinesiska språket mycket bättre än jag!

Kinesiska lyckosymboler Men, om din fråga inte besvaras under någon av de andra frågorna, så kan du hitta en del tatuerings-tips på sidan http://zhongwen.com/wwwboard/tattoo.html, http://www.chinapage.org/tattoo.html eller min egen sida med kinesiska lyckosymboler.

[Åter till frågorna]


Fråga 1b: Var kan jag hitta det kinesiska alfabetet?

Svar: Det finns egentligen inget riktigt kinesiskt alfabet. Det kinesiska språket skrivs med tecken som motsvarar stavelser. Det finns minst 10.000 kinesiska skrivtecken, men om man lyssnar till tecknens uttal, så finns det endast cirka 400 stavelser. Förvisso finns det ett kinesiskt alfabet för fonetisk transkription (och då talar jag inte om transkription med europeiska bokstäver, utan ett speciellt fonetiskt alfabet), men det används mycket sällan (jag har endast sett det i vissa ordböcker), och det ser mer ut som japanska än kinesiska. Du hittar en översikt här, men tänk på att en hel del av dessa "bokstäver" uttalas annorlunda än motsvarande europeiska bokstäver!

[Åter till frågorna]


Fråga 1c: Hur skrivs ordet/meningen XXX på kinesiska?
Kinesiska lyckosymboler
Tro - Hopp - Kärlek

Svar: Om du söker astrologiska tecken, så finner du svar under fråga 2. I annat fall bör du besöka ordboken http://zhongwen.com. Om du fortfarande inte hittar ett svar, så fortsätt läsa de andra frågorna på denna sida!

Om du vill översätta en hel mening, så kan AltaVistas snabböversättare vara till hjälp.

[Åter till frågorna]


Fråga 1d: Hur kan mitt namn skrivas på kinesiska?

Svar: Västerländska namn kan vanligtvis inte skrivas på kinesiska, men du kan eventuellt hitta lite tips till "översättningar" på sidan http://www.mandarintools.com/chinesename.html. Om ditt namn är relativt vanligt på engelska, så kan även följande sida med diverse "standardöversättningar" vara av intresse: http://zhongwen.com/x/qian.htm. Det finns även ett par dussin förslag till översättningar på min sida med stickdiagram för nordiska namn skrivna med kinesiska tecken. Om detta inte besvarar din fråga, så kan du be någon (t.ex. mig) om att hjälpa dig med att göra en översättning, men då skall du veta att det kan krävas en del arbete, och arbete kan kosta både tid och pengar!

Se även fråga 3: Hur är kinesiska personnamn uppbyggda?!

[Åter till frågorna]


Fråga 1e: Är det sant att det finns ett kinesiskt tecken som betyder både "kris" och "möjlighet"?

Svar: "Kris" skrivs på kinesiska med tecknen [wei] + [ji], som betyder "fara/farlighet" respektive "maskin/möjlighet/chans/risk". Man kan tolka "möjlighet" och "chans" som positiva ord, men de kan lika gärna vara negativa. Personligen tolkar jag det kinesiska ordet för "kris" som "farlig risk", medan vissa tolkar det som "farligt, med en möjlighet till positiv utveckling". Ursprunget bakom detta ord kan emellertid vara nåra något helt annat. För örvrigt skall man ALDRIG tillämpa tolkning av enstaka teckens alla möjliga och egendomliga betydelser i helhetens betydelse – det vore mer eller mindre som att tolka stavelserna i det svenska ordet "bordslampa" som "bord-slampa" snarare än "bords-lampa". Med andra ord: "kris" betyder "kris"!

En dag satte jag nästan kaffet i vrångstrupen när jag så hur en icke namngiven svensk kommun, i den uppenbara goda viljan att göra en tjusig, småfilosofisk och slagkraftig PR-kampanj, gick ut med budskapet att de vill beskriva situationen i sin kommun med tecknet [ji], som de sade skulle betyda "kris" och "utveckling". Saken är bara den, att om man skriver detta tecknen för sig, så kan det enligt ordboken tolkas som (1) maskin (allt från vävstolar till motorer), (2) flygplan, (3) viktig punkt, (4) möjlighet/tillfälle, (5) organisk eller (6) flexibel – men de båda orden "kris" och "utveckling" verkar, hur jag än letat, lysa med sin totala frånvaro. Den naturliga tolkningen av detta ensamma tecknen är primärt "maskin", "motor" eller "flygplan". Ifrågavarande kommuns PR-avdelning får ursäkta min plumphet, men uppenbarligen är de inte helt medvetna om vilka okända vatten de är ute på i sina uttalanden.

Se fråga 1a för fler ord om varför den som inte förstår kinesiska bör UNDVIKA att använda kinesiska tecken!

[Åter till frågorna]


Fråga 1f: I vilken riktning skriver man kinesiska tecken?

Svar: I klassisk kinesiska skrivs tecknen i kolumner från höger till vänster, med det specialfallet att små grupper av tecken (t.ex. på namnskyltat ovanför palats) kan skrivas i en enda rad från höger till vänster. Modern kinesiska skrivs däremot vanligen i samma riktning som europeiska språk, dvs i rader från vänster till höger.

[Åter till frågorna]


Fråga 1g: Hur sorteras orden i kinesiska ordböcker?

Svar: I moderna kinesiska ordböcker är tecknen sorterade på uttal enligt alfabetisk transkription (som allt som oftast anges tydligt). För att man skall veta uttalet av tidigare okända tecken, så finns det dessutom minst ett extra index i varje ordbok, där man genom logisk sökning på ett teckens streckantal och uppbyggnad kan finna dess uttal. Äldre ordböcker var dock sorterade enbart på tecknens utseende.

[Åter till frågorna]


Fråga 1h: Hur många kinesiska tecken behöver man kunna för att läsa kinesiska tidningar och böcker?

Svar: Detta är en relativt svårbesvarad fråga. Rent allmänt kan man säga att de flesta orden i vardaglig kinesiska kan skrivas med 2000 – 2500 tecken, men om man verkligen vill vara säker på att kunna förstå diskussioner i specifika ämnen eller de finare detaljerna i romaner, så bör man antagligen skaffa sig kunskap om minst 3500 – 4000 tecken. Dessa uppgifter kan även på sätt och vis ses mellan raderna i ett lagförslag som Folkrepubliken Kinas regering antog 1988; att de 3500 vanligaste tecknen skall läras ut till och med gymnasiet – varav 2500 skall läras ut före högstadiet.

[Åter till frågorna]


Fråga 2a: Hur skrivs det astrologiska tecknet för XXX på kinesiska?
Fråga 2b: Vilket djur hör samma med år YYYY i den kinesiska almenackan?

Svar: Den svenska sidan http://www.euroasiasoftware.com/teckenbilder.htm innehåller översättningar av de europeiska stjärnbilderna. Den europeiska zodiaken används dock knappast inte i Kina. Många skrivna källor som beskriver den kinesiska astrologin är felaktiga. Besök min egen sida om den kinesiska zodiaken eller http://users.deltanet.com/~wcassidy/astro/html/zodiac.html för att ta reda på det korrekta kinesiska djuret som representerar ditt födelsedatum, och sedan besöka http://www.euroasiasoftware.com/teckenbilder.htm för att hitta rätt tecken.

[Åter till frågorna]


Fråga 3: Hur är kinesiska personnamn uppbyggda?

Svar: De flesta kineser har namn som består av tre stavelser/tecken – det första är familjenamnet och de två följande är det personliga namnet (man kan säga att förnamnet kommer efter efternamnet, vilket gör dessa båda begrepp synnerligen förvillande!). Familjenamnet ärvs från fader till barn. Det finns några få hundra familjenamn – några få av dessa består faktiskt av två skrivtecken. Vissa personer har personnamn som består av en enda stavelse/tecken, men eftersom det är relativt svårt att finna ett bra enstavigt personnamn som passar med det tecken som utgör familjenamnet, så anses ofta sådana namn vara speciellt fina och ett tecken på att man har bildade föräldrar. Vissa kineser kan ändra sina namn under sitt liv, men kvinnor byter vanligtvis inte bort sina flicknamn när de gifter sig (ett nytt familjenamn skulle kunna passa illa med hennes personliga namn!).

Mitt namn (''Patrick Zein'') på kinesiska

För att kunna skriva västerländska namn med kinesiska tecken, brukar kineserna försöka leta fram tecken som uttalas så lika det utländska namnet som möjligt. Sådana translittererade namn kan bestå av vilket skrivtecken som helst, och innebörden kan vara totalt nonsens eller rent av direkt opassande. Västerlänningar som studerar kinesiska brukar försöka anta kinesiska namn som ser mer kinesiska ut än simpla translittereringar. Mitt eget kinesiska namn är ett exempel på en översättning som gjorts för att mer se ut som ett kinesiskt namn än att låta som mitt svenska namn. Mitt kinesiska familjenamn "Cai" motsvarar mitt efternamn "Zein" riktigt bra, medan mitt kinesiska personnamn är ett namn som jag fått utifrån den ursprungliga betydelsen av namnet "Patrick" (under sen rommartid var "patricier" en benämning på högre ämbetsmän, och därför är min kinesiska översättning av detta namn just "lojal ämbetsman"). Det resulterande namnet är tre stavelser lågt, vilket är mycket vanligt i Kina. Dessutom låter detta namn rätt bra i kinesiska öron. Om så önskas, kan detta namn förkortas till två stavelser, vilket får det att låta ännu bättre.

Vad du än gör, så välj dig inte ett kinesiskt namn utan "professionell" hjälp (från en kines)! Du kan hitta tecken som ser ut att passa ihop, och betydelsen kan vara bra, men eftersom många kinesiska tecken uttalas som andra tecken så är det fullt möjligt att namnet kan misstolkas som något opassande (jag har sett exempel på detta mer än en gång!).

Se även fråga 1d: Hur kan mitt namn skrivas på kinesiska?!

[Åter till frågorna]


Fråga 4: Var kan jag få tag på de CD-skivor som finns listade på Taijiquan-sidan?

Svar:taijiquan-sidan har jag för varje CD tydligt angett registrerings-nummer. Besök en lokal musikaffär och försök beställa CD-skivorna med hjälp av deras fullständiga namn och de angivna siffrorna. Om du inte får fatt i skivorna, så hör med affären "Sök och Finn" i Malmö, eller be någon leta efter skivorna i Tyskland, där de är mycket populära.

[Åter till frågorna]