[Gå till huvudindex] [Gå till språkindex] [Kontakta författaren] [Read this page in English]

© 2005 - 2007 Patrick Hassel Zein

Denna sida uppdaterades senast 24.02.2007


Emi Siao (萧三)
1896 - 1983

我记得…

我记得我的老家和幼年时代﹐
我们一道儿走到城墙上来。
一河好水连接着天边﹐
远远地浮着风帆一片。
父亲从容地说——举起一只手﹗
“人生就象流水似的倾注。
你看岸上那株大的杨柳﹐
是我亲手栽培成树。
来年的春色当加倍地好﹐
我们的歌声当更长﹐更高。”
我记得父亲谆谆教诲的声音﹐
就象活的老年人站在高处。

这样美丽的邦家国土﹐
怎忍叫敌人的铁蹄蹂躏﹖﹗

(1938年)

Jag minns...

Jag minns mitt forna hem och mina barndomsår.
Tillsammans med min far upp på en mur jag går.
Av ån med vatten klart binds horisonter samman.
En strimma av en båt syns segla fram i fjärran.
Far talar lugnt till mig, han lyfter ena handen.
"Likt vatten våra liv så hastigt framåt störtar.
Se popplar nu så stolt där växer utmed stranden.
Jag har dem odlat fram med mina egna nävar.
Till nästa vår skall än fler vackra färger skina
och klangen av vår sång förstärkt allt längre tona."
Jag minns fars röst som jämt av vishet till mig talar,
likt äldre släkt vid liv han alltid högt skall stå.

Hur kan vår vackra bygd, och landet likaså,
stå ut att trampas ner av våldets grymma hovar?!

(1938)

Översättarens kommentarer: Jag anser att den ovanstående dikten kan ses som en sonett bestående av 4 + 6 + 4 rader. De första fyra raderna är en introduktion, nästa sex rader talar om fadern och hans ord, och de avslutande fyra raderna knyter tillbaka till de fyra inledande raderna med ett rätt oväntad och nästan brutalt slut. Min primära riktlinje för översättningen var att hålla en ordalydelse så nära originalet som möjligt och att ha samma rimmöster som originalet (a, a, b, b - c, d, c, d, e, e - f, g, g, f). Dessutom har jag lagt till en rytm passande för sonetter. Personliga tolkningar kan ses i både ordval (speciellt i den sista raden) och val av tempus på vissa av verben. I originalet framgår det inte om sonen och fadern står ensamma uppe på muren, om det finns en eller flera popplar längs floden, om en eller flera sånger skall sjungas...

Den engelska översättningen av den ovanstående dikten ligger delvis närmare originalet i ordalydelsen, men har varken rim eller rytm.

过印度洋杂诗

几千几百几十斤一条的黑鱼,
      拼命的出海面来狂跳。
栏杆船边的搭客,
      没头没脑的狂叫。
两个法国的女孩子----黄头发露着膝儿,
      望着我们憨憨地笑。

(1920年6月)

Blandade dikter om passagen
över Indiska Oceanen

Tusentals och flera svarta fiskar i ett stim
      - med risk för sina liv de upp ur havet hoppar.
Utmed båtens reling flera resande tas upp,
      förutan någon orsak de just som dårar ropar.
Blonda franska flickor - bådas knän de tittar fram -
      betraktar oss på håll och sedan barnsligt skrattar.

(Juni 1920)

I denna andra dikt ligger de tre rimmen på samma verb som i den svenska översättningen.

我昔濯足……

我昔濯足洞庭滨
如今浴日黑海岸
若无笔力回万牛
怎便新年胜旧年

(1937年)

Förr tvättade jag fötterna......

Förr tvättade jag fötterna vid Dongtings strand.
Nu badar jag dagligen vid Svarta Havets kust.
Poetiska skickligheter tycks ej förmå dra tusen oxar.
Hur kan då det nya året triumferar över det gamla?

(1937)

Dongting i provinsen Hunan är Kinas största insjö.

送别叶华我爱

送君千里,
终须一别。
但愿此心耿耿,
千古月明同天。
如行地的江河,
如经天的日月。
后会有期,且努,
完成我们的事业。

(1970年代?)

Farväl till min älskade Eva

När husets herre skickas så långt bort,
kan man ej undgå att separeras.
Jag önskar bara detta hjärta må stå fast,
att månen evigt belyse samma himmel.
Så som floderna korsar landet,
så som sol och måne vandrar över himlavalvet.
En dag möts vi igen, tills dess får vi kämpa,
för att fullfölja vår strävan.

(1970-talet?)

Min gissning är att denna sista dikt skrevs strax efter att Emi Siao blev sattes i fängelse under Kulturrevolutionen. Dikten är orimmad i original. Den Eva som omtalas är hans tyska hustru, Eva Siao (som en intressant parentes kan nämnas att Eva Siao bott i Stockholm och var bekant med Karin Boye).


Fortsatt läsning:


我找萧三别的诗篇。如果你有几首﹐请告诉我﹗
Jag söker fler dikter av Emi Siao. Har du en eller flera i originalspråk, så hör av dig!
Cerco altre poesie di Emi Siao. Se ne ha una o alcune in lingua originale, per favore mi faccia sapere!
I am searching for other poems by Emi Siao. If you've got one or more in original language, please let me know!
Ich suche andere Gedichte von Emi Siao. Wenn Sie ein oder einige im Originalsprache haben, bitte lassen Sie mir wissen!

E-mail: patrick@*no spam!*zein.se