[Gå till huvudindex] [Gå till språkindex] [Kontakta författaren] [Read this page in English]

© 1997 – 2007 Patrick Hassel Zein
Denna sida uppdaterades senast 05.07.2007Chudadi

"Hacka den Stora Jorden"

Inledning

Kärt barn har många namn... Detta spel kan benämnas "Chu Da Di" (mandarin), "Choi Dai Di" (kantonesiska) eller "The Big Two". Vissa kallar detta spel för "Klå Storebror", men då måste det tredje tecknet på kinesiska skrivas annorlunda...

Chudadi är ett mycket populärt kinesiskt kortspel för fyra spelare. Man spelar med en vanlig europeisk kortlek med 52 kort i färgerna spader, hjärter, klöver och ruter. De sämsta korten är 3:orna, däröver kommer 4:or, 5:or, 6:or... upp till 10:or, knekt, dam, kung, ess – och de bästa korten är 2:orna. Även färgerna i sig skapar graderingar på så sätt att ruter tre är den sämsta trean, däröver kommer klöver tre, hjärter tre och den bästa trean är spader tre. För att fortsätta över spader tre så har vi ruter fyra, klöver fyra, hjärter och spader fyra, sedan 5:orna osv... Memorera därför skalan; ruter –klöver – hjärter – spader! Det absolut bästa kortet är sålunda spader två.

Kortens inbördes värden

Spelets Gång

Alla korten fördelas jämt till spelarna (alltså 13 kort per spelare). Varje giv består sedan av ett ospecificerat antal stick ända tills det att en spelare blivit av med alla sina kort.

Första givens första stick börjar med att den som har kortlekens sämsta kort (det vill säga ruter tre) lägger ut just detta kort. Därefter är det alltid den som vann det senaste sticket som påbörjar nästa stick. Den som vinner ett parti påbörjar följande partis första stick.

Ett stick består i att spelarna turas om att motsols lägga bättre kort än spelaren innan. Om man inte kan eller inte vill lägga något kort så får man stå över – man ska då säga "pass". Om ingen spelare sticker över de senast lagda korten så får den som senast lade ut något kort på bordet lägga alla utlagda kort åt sidan och påbörja ett nytt stick.

För tydlighets skull skall jag poängtera att om en spelare t.ex. börjar ett stick med att lägga ut en med klöver femma, så kan man sticka över med en femma i hjärter eller spader, man kan även lägga en valfri sexa eller högre kort. Observera än en gång att tvåor är snäppet bättre än ess!

När en spelare ska påbörja ett nytt stick så har han fyra alternativa möjligheter; att lägga ett ensamt kort, att lägga ett par, en triss eller att lägga en poker-hand. Om man lägger ett enda kort så ska övriga spelare därefter lägga enstaka bättre och bättre kort, om man lägger ett par så måste alla spelare därefter lägga allt bättre par, på triss måste alla lägga trissar och lägger man en poker-hand (dvs. en kombination av fem kort) så måste alla sticka över med bättre och bättre poker-händer.

När man jämför par eller trissar med varandra så jämförs parens/trissarnas respektive bästa kort; spader tre + ruter tre är ett bättre par än hjärter tre + klöver tre eftersom spader är bättre än hjärter. På samma sätt bedöms poker-händer; en stege som slutar på klöver tio är bättre än en som slutar på ruter tio, en flush där det bästa kortet är hjärter åtta är bättre än en där det bästa kortet är spader sju. Poker-händer bedöms allmänt enligt följandefallande skala:

Observera att man aldrig kan lägga två par!

När en spelare endast har ett enda kort kvar måste denna person tala om detta – annars får han inte lägga ut detta sitt sista kort! Man behöver däremot inte säga något om man endast har två kort kvar och detta är ett par, heller inte om man sitter med fem kort som är en poker-hand. Den person som sitter innan (dvs. till vänster om) en spelare som sitter med sittsista kort måste enligt reglerna alltid lägga sitt absolut bästa kort (när man spelar ut enstaka kort)!

Poängberäkning

När en spelare lägger ut sitt sista kort vinner denne och spelet slutar genast. Poängräkningen liknar till stor del den i Mah Jong; vinnaren tjänar poäng från övriga spelare och var och en av de övriga spelarna kan även de tjäna poäng om någon spelare har fler kort kvar på handen än vad de själva har. Förloraren får alltid endast minuspoäng.

Innan poängen räknas fram så ska dock vissa spelare eventuellt bestraffas lite extra; har man färre än åtta kort kvar så räknas de som en poäng vardera, men om man har 8, 9 eller 10 så räknas det som dubbelt så många kort (16, 18 respektive 20). Har man 11 eller 12 kort, så räknas det trippelt (33 respektive 36). Och om man har varit så klumpig eller haft sådan otur att man har alla 13 kort kvar på handen så räknas detta faktiskt som att man har 4 * 13 = 52 kort kvar! (Enligt Hong Kong-regler räknar man lite annorlunda: 1 till 9 kort enkelt,10 till 12 kort dubbelt och 13 kort trippelt).

Till vinnaren ska varje spelare "betala" så många poäng som de har kort kvar, till övriga spelare ska de betala och även erhålla poäng enligt det antal kort som respektive har kvar på handen. En spelare som t.ex. har fem kort kvar får till en spelare med två kort betala5 poäng och får sedan tillbaka 2, dvs får totalt +3 poäng.

Exempel (enligt standardreglerna):

Spelare
Kort på hand
"Inkomster"
"Utgifter"
Totalt
A
4
Från B: 16
Från D: 33
Till B: 4
Till C: 4
Till D: 4
16 + 33 - 4 - 4 - 4 = 37
B
8 räknas som 16
Från A: 4
Från D: 33
Till A: 16
Till C: 16
Till D: 16
4 + 33 - 16 - 16 - 16 = - 11
C
0
Från A: 4
Från B: 16
Från D: 33
Inget!
4 + 16 + 33 = 53
D
11 räknas som 33
Från A: 4
Från B: 16
Till A: 33
Till B: 33
Till C: 33
4 + 16 - 33 - 33 - 33 = - 79

Kontroll: A och C tjänar tillsammans 37 + 53 = totalt 90 poäng, B och D förlorar 11 + 79 =90 poäng (summan av alla vinster ska som synes alltid vara lika stor som summan av alla förluster).

När poängen skrivits upp så får den person som sitter innan (dvs. till vänster om) vinnaren blanda och ge korten inför nästa giv. Vinnaren startar följande giv med precis vilket som helst av de fyra tillåtna utläggen. Allt eftersom spelet fortskrider lägger man till de nya poängerna till respektive spelares totalsumma. Man spelar ett bestämt antal omgångar eller tills dess att någon spelare uppnått en viss förutbestämd poängsumma – förslagsvis 200 poäng (100 poäng kan vara mera lagom när man spelar med poängräkning enligt Hong Kong-regler).

Alternativa Regler

Nicholas's Card Games Home Page fins fler alternativa regler angivna. Ibland kan man hitta sidor som (felaktigt) beskriver reglerna för Chudadi under namnet "Kinesisk Poker". Man skall dock inte blanda ihop detta spel med casino-spelet "Pai Gow Poker".

Jag har hittat andra Internet-sidor med kinesiska kortspel. På en sida beskrivs spelet Zheng Shangyou (= "Kämpa uppströms") mycket ingående. Detta spel har en hel del likheter med Chudadi, så gillar du det ena så bör du definitivt ta en titt även på det andra.

Dessutom har jag hittat en sida där man kan ladda hem en kinesisk patience (i Sverige vanligen kallad för "Idioten"); Chinese Patience.