Första sidan

Webbdesign

Bildgallerier

Uppsatser

Länksamling

Biblioteket i Alexandria

Ptolemaios och Kallimachos »
Julius Caesar och Cleopatra »
Bibliotheca Alexandrina »

Rekonstruktion


Andra uppsatser


Inledning

Många av antikens berättelser om det berömda biblioteket i Alexandria har bevarats till eftervärlden, men forskarna har idag helt olika uppfattningar om hur och när det förstördes. Man vet inte heller exakt var byggnaden egentligen kan ha legat. Biblioteket i Alexandria var dock förmodligen en del av universitetet, vilket troligtvis låg inom det kungliga palatsets murar, helt nära havet.

Själva universitetet kallades för Mouseion, eftersom det också tjänstgjorde som ett tempel tillägnat de nio muserna – konstens och vetenskapens skyddsgudar. I praktiken fungerade det framför allt mer som en forskningsinstitution eller ett kunskapscentrum, och inom dess murar tjänstgjorde åtskilliga av antikens mest framstående vetenskapsmän. Flera av de tänkare som verkade vid Mouseion är välkända än idag, som exempelvis matematikern Euklides. Ett annat berömt namn är astronomen Eratosthenes, som ritade en av de första världskartorna.


Förutom ett bibliotek sägs Mouseion bland annat ha innehållit bostäder åt forskarna, undervisningslokaler och en zoologisk trädgård. Biblioteket började byggas upp under 200-talet f. Kr., på initiativ av den makedonska dynasti som kom till makten i Egypten när landet hade erövrats av Alexander den Store. Alla kungar i denna dynasti hette fantasilöst nog Ptolemaios. Släkten härskade över Egypten fram tills dess att den sista regenten, drottning Cleopatra, besegrades av den romerske kejsaren Augustus. Mouseion tycks emellertid ha fortsatt att fungera som ett forskningscentrum även efter det romerska maktövertagandet.

Ptolemaios och Kallimachos

Ptolemaios den förste hade som målsättning att samla alla böcker som fanns i världen under ett enda tak. Det innebar att även böcker som var skrivna på andra språk skulle översättas. Detta var kanske en ganska klok idé, då Ptolemaios inte visste så mycket om politik och de krav som kunde ställas på en regent, eftersom han hade varit general i Alexander den Stores armé tidigare. Dessutom kände han inte till Egypten eller de omgivande länderna så bra, med anledning av att han var född i den antika staten Makedonien, belägen norr om Grekland. Han behövde helt enkelt veta mer om det folk han härskade över och om de andra länder man eventuellt kunde komma i kontakt med inom utrikespolitiken.

För att samla in alla dessa böcker hade de första kungarna lite olika strategier. Det sägs att Ptolemaios den tredje skrev till andra länders regenter och bad om att få låna deras dyrgripar för att kunna göra kopior av dem. Han skall bland annat ha lånat böcker från Athen, för att kopiera verk av deras klassiska tragediförfattare. Eftersom athenarna inte gärna ville lämna sina klenoder ifrån sig fick den egyptiske kungen först betala en ordentlig summa i depositionsavgift.

Bokrullar
Böckerna i biblioteket bestod av bokrullar.

Sedan manuskripten hade blivit kopierade behöll man fräckt nog originalen i Alexandria och skickade istället tillbaka kopiorna till Athen. En lag utfärdades också om att alla fartyg och karavaner som kom till Egypten skulle inspekteras. Om någon litteratur då påträffades skulle ägaren överlämna böckerna, så att de kunde kopieras. Eftersom alla skepp blev grundligt genomsökta bildades det så småningom en separat avdelning för "båtlitteratur" på biblioteket.

Det var för övrigt i Alexandria som man upprättade den första kända ämneskatalogen. Den kallades "Pinakes", vilket betyder minnestavlor. Förutom en uppräkning av bibliotekets samlingar innehöll den upplysningar om de författare som hade skrivit verken och lite kritiska kommentarer kring deras texter. Upphovsmannen hette Kallimachos. Han var egentligen poet, men tjänstgjorde också som bibliotekarie på 200-talet f. Kr.

Det är en utbredd missuppfattning att det bara skall ha funnits ett enda bibliotek i Alexandria. Så var det emellertid inte. Enligt vissa källor existerade det minst tre olika bibliotek i staden. Arkeologer har grävt ut ett sådant bibliotek, Serapeion, som låg i anslutning till ett tempel tillägnat Serapis. Serapeion bestod tydligen av lite mer offentliga samlingar, som fritt kunde brukas av både studenter och vanliga medborgare. Det stora biblioteket framstår istället närmast som en kombination av national- och universitetsbibliotek. Man tror dock att allmänheten även kan ha haft tillträde till sistnämnda bibliotek.

Upp

Julius Caesar och Cleopatra

Julius Caesar
Julius Caesar

Enligt legenderna förstördes biblioteket i Alexandria år 48 f. Kr., när Julius Caesar kom till Cleopatras hjälp, vilken då befann sig i inbördeskrig med sin bror. I samband med detta beordrade Julius Caesar att man skulle sätta eld på den egyptiska flottan. Elden sägs ha spridit sig till det näraliggande palatsområdet och därifrån till biblioteket. Samtida författare hävdar att Marcus Antonius senare ville kompensera Cleopatra för förlusten av biblioteket och att han därför lade beslag på 200 000 manuskript från biblioteket i Pergamon. Denna gåva skall sedan ha gjort det möjligt att återskapa biblioteket i Alexandria.

Cleopatra
Cleopatra

Idag menar flera forskare att det förmodligen bara var ett mindre förråd av böcker som faktiskt brann upp. Bokrullar som nyligen hade inköpts kunde ibland förvaras i hamnmagasinen tills de blev insorterade i biblioteket. Av allt att döma spred sig branden heller inte till palatset, eftersom Julius Caesar och Cleopatra bodde där när kriget var över. Somliga anser att biblioteket verkligen brändes ner av romerska soldater, men ungefär 300 år senare, då den romerske kejsaren Aurelianus invaderade Egypten.

Det verkar som om de antika författarna ofta har råkat blanda samman det mindre biblioteket (Serapeion) med det riktiga biblioteket. Detta kan vara förklaringen till att det finns så många versioner av hur biblioteket i Alexandria skall ha lagts i ruiner vid flera olika tidpunkter. Det har till exempel påståtts att kristna munkar förstörde biblioteket på 300-talet e. Kr. Många tror nu emellertid att det i själva verket kan ha varit Serapistemplet och dess bibliotek som brändes ner av de kristna, i samband med att biskopen Theophilus hade beordrat att det hedniska templet skulle utplånas. Om biblioteket verkligen förstördes vid detta tillfälle är egentligen ganska oklart, somliga hävdar att templet gjordes om till en kristen kyrka och därför inte raserades förrän på 600-talet e. Kr., när araberna erövrade Egypten. Enligt en legend använde araberna bokrullar för att värma upp Alexandrias badinrättningar och bränslet räckte under hela sex månader. Denna uppgift är förmodligen en uppdiktad historia som har konstruerats av de kristna för att svartmåla muslimerna i samband med korstågen.

Upp

Bibliotheca Alexandrina

Eftersom dagens forskare måste bygga sina hypoteser på vad romerska författare har skrivit ner är det svårt att veta vad som egentligen hände. Många av antikens författare gjorde mer eller mindre okritiska sammanställningar av vad andra hade berättat. Det hände att saker och ting blev missförstådda. Det har inte heller funnits så mycket arkeologiskt material som kunnat komplettera skildringarna i de antika källorna. Forskarna har tidigare inte kunnat kontrollera uppgifterna närmare, eftersom man inte har varit riktigt säkra på var huvudbiblioteket egentligen låg. 1996 hittades dock något som man tror är resterna av det kungliga palatset. Förmodligen förstördes palatset av en jordbävning någon gång på 300-talet e. Kr. och hela området ligger nu under havsytan. Eftersom biblioteket anses ha legat inom palatsets område jämnades det troligtvis med marken i samband med denna jordbävning.

Idag reser sig emellertid ett nytt imponerande bibliotek vid Alexandrias strand. Detta hypermoderna bibliotek är på sätt och vis ett desperat försök att bevisa för omvärlden att Egypten minsann hänger med i den snabba internationella utvecklingen. En annan ambition med att skapa denna storslagna hyllning till vetenskapen är naturligtvis att försöka återuppväcka Alexandrias gamla tradition som lärdomstad och dess rykte som internationell kulturmetropol. Bibliotheca Alexandrina är därmed ett monument som både symboliserar Egyptens framtidshopp och påminner om landets ärorika historia. Bakom den prisbelönta arkitekturen står dock ett norskt arkitektkontor.

Upp

Källor

Brundige, Ellen N. Alexandrian Scholarship
Föreningen Alexandrias vänner. Alexandrias vänner
Hannam, James. The Mysterious Fate of the Great Library of Alexandria
The House of Ptolemy. The Library at Alexandria


Ing-Marie Hassel förbehåller sig upphovsrätten till materialet. Alla bilder leder vidare till ytterligare information.

 

Senast uppdaterad 2011-05-27.

eXTReMe Tracker

© Ing-Marie Hassel